logo

لطفا منتظر بمانید

پرداخت سریع
image
موسسه خیرینه
اردوی جهادی خشت امید
زمان پروژه به پایان رسیده است
درصد موفقیت
%1
آدرس کوتاه : http://www.kheyrine.ir/2932
تاریخ پایان : به اتمام رسیده
تعداد بازدید : 1182

زمان این پروژه به اتمام رسیده است

حامیان
4598 نفر
330,000 تومان
از
50,000,000 تومان
لطفا مبلغ را وارد کنید
پایان زمان پروژه
توضیحات
گزارش
نظرات
حامیان

مشارکت مالی برای تکمیل پروژه های اردوی جهادی خشت امید

مشارکت مالی برای تکمیل پروژه های اردوی جهادی خشت امیداردوی جهادی خشت امید

دیدگاه ها

مبلغ : 5,000 تومان
محمدرضا
مبلغ : 5,000 تومان
مبلغ : 10,000 تومان
س.ر
مبلغ : 5,000 تومان
یه نفر
مبلغ : 10,000 تومان
مبلغ : 50,000 تومان
مبلغ : 10,000 تومان
خیر ناشناس
مبلغ : 20,000 تومان
خیر ناشناس
مبلغ : 280,000 تومان
خیر ناشناس
مبلغ : 5,000 تومان