سرپناهی از مهر

#سرپناهی_ازمهر
▫️آقا مجتبی دارای معلولیت شدید هست و نمی تونه کار کنه …
🔹مشارکت در هزینه رهن منزل برای آقایی که به شدت دچار معلولیت بوده و توان کار کردن نداره…
💵 مبلغ مورد نیاز: ۳۰میلیون تومان
پرداخت از طریق شماره کارت مرکز نیکوکاری خیرینه:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۴۱۶۲۰۷