logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: تحصیل و آموزش

% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1296
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد
165,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1296
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
پویش کتاب باران
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
1
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1296
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
دشت اول (دی ماه)
1,281,500 تومان
از 1,100,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
2
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1296
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
مهر باران
620,000 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1296
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
اردوی جهادی
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1296
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
تبسم
0 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1296
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
اکران فیلشاه در خیرینه…
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1296
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
مهر باران
0 تومان
از 1,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم