logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

زمان پروژه به پایان رسیده است
% 19
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
انسانم آرزوست
19%
5,600,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
% 12
موفقیت
2 هفته
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سرپناهی از مهر
12%
4,769,060 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سفره دار
2%
830,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 10
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
مهر همکلاسی
10%
1,004,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر اربعین
2%
800,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سرپناهی از مهر
0%
625,000 تومان
از 150,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
یه لقمه مهربونی
0%
10,000 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
% 40
موفقیت
10 ماه
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
طبیب عشق
40%
6,000,000 تومان
از 15,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 69
موفقیت
2 سال
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
هشتم های هشت هزار تومانی
69%
8,295,664 تومان
از 12,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 99
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر شیرخشک
99%
19,727,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
% 33
موفقیت
9 ماه
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
قربانی اول ماه قمری
33%
6,686,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سرپناهی از مهر
1%
640,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه