logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

% 2
موفقیت
4 هفته
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
خیرینه و مرغ در خوزستان
2%
460,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 47
موفقیت
4 هفته
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نخلینه
47%
5,690,000 تومان
از 12,100,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 11
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دست خدا باشیم
11%
7,184,001 تومان
از 66,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 28
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
لبخند بسازیم 1401
28%
5,678,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 6
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
همسفره
6%
1,160,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 13
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
خشت امید
13%
6,262,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 18
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
عیدانه
18%
4,448,001 تومان
از 25,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
توزیع ۱۱۰ بسته ی ارزاق
1%
9,848,000 تومان
از 1,100,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 28
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
این آواز بی صداست
28%
2,815,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 32
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر مادر
32%
32,192,011 تومان
از 100,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 67
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر مادر
67%
25,126,000 تومان
از 37,500,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 10
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2864
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
قربانی گوسفند
10%
5,068,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه