logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: سلامت و درمان

% 19
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
انسانم آرزوست
5,600,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 40
موفقیت
10 ماه
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
طبیب عشق
6,000,000 تومان
از 15,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
همیار سلامت
215,000 تومان
از 5,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 50
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
نذر شیر خشک
3,000,000 تومان
از 6,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 63
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
میم مثل مادر
1,895,000 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
تبسم
0 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
همسایه
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم